Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Kent ve imar rantları vergilendiriliyor mu?

Kent ve imar rantlarının vergilendirilmesi tekrar gündemde. Farklı bir şekilde de olsa yerel yönetimler tasarısın da buna ilişkin düzenleme meclis gündemine geldi. Vergi kanunları içerisinde düzenlemek yerine, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. Buna ilişkin eleştirimiz bir yana imar rantlarının vergilendirilmesi yılan hikayesine dönmüştü. Nihayetinde bu kanun tasarısı ile gündeme tekrar geldi. Bu sefer tamam galiba.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine  göre;

Arsa değer artışında kamu pay alacak ve alınan pay kentsel dönüşümde kullanacak.

Plan tadilatlarında yetki belediye meclislerinde kalmaya devam edecek ama denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. İmar planlarına kriter getirilecek ve şahsa özel parsel bazlı değişiklikleri yapılmayacak.

Her şehir için ayrı ayrı kentsel tasarım rehberi çıkarılacak. ve inşa edilecek yapılar bu rehberdeki kriterlere uygun olacak.

Belediyelerin gelirleri vatandaşlara yük getirilmeden artırılacak ve şehirlerin gelir payı dağılımındaki dengesizlik giderilecek.

Buna göre olası imar artışları sonucu ortaya çıkan rant, değer tespit komisyonlarınca ve gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek artışlar, tapuya kayıt edilip değere dönüştürülünce vergi olarak ödenecek. Bu gelirlerin  dörtte biri Büyükşehir Belediyelerine, dörtte biri ilçe belediyelerine, dörtte biri merkezi yönetime, dörtte biride kentsel dönüşümde kullanılmak üzere ilgili kuruma aktarılacak.

Bu düzenlemeler iyide şimdiye kadar ki rant artışları ve toplumsal maliyetleri ne olacak diye sormayın. Kanunda böyle bir düzenleme mevcut değil. Rantlar paylaşıldığı gibi kalacak. Anlayacağınız gibi  yapan yaptığı ile kaldı desenize.!!!

ankarayazıyor.com adresinde yayınlanmıştır.

http://ankarayaziyor.com/kent-ve-imar-rantlari-vergilendiriliyor-mu