Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Gelir ve Kurumlar Vergisi Birleştiriliyor mu?

Ülke gündemi yeni bir hükümet ve genel seçim hazırlıklarına girmişken vergi düzenlemeleri de nereden çıktı?

Soruyu şöyle de sorabiliriz. Genel seçimlere giden bir iktidar vergi düzenlemeleri yapabilir mi?

Bu sorular bir yana , konu 62. Hükümet'in geçen TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen programında benimsenmiştir.

Hükümet programında vergi mevzuatının iyileştirilmesi konusunda ,vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve anlaşılır kılınması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemenin daha adil olmasına yönelik çalışmalara devam edileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 

◗ Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanması,

◗ Doğrudan vergilerin ağırlığının artırılması çalışmalarına devam edilmesi, 

◗ Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunun sağlanması ve bu sayede yerel yönetim öz gelirlerinin artırılmasının sağlanması, hükümet programında hedeflenmiştir.

Yazımızın konusunu Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanması konuları oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere halihazırda mevzuatın yenilenmesi ve sadeleştirilmesi çalışmaları Maliye Bakanlığı çalışmalarında devam etmektedir. Bu kapsamda Gelir ve Kurumlar vergisi mevzuat birleştirilerek tek bir Gelir Vergisi Mevzuatı adı altında birleştirilmiş ve taslak metin haline getirilmiştir.

Programdan anlaşılacağı üzere, bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecektir. Diğer yandan bu mevzuat birleştirilmesinde yapılan husus, gelir vergisi ve kurumlar vergisini birleştirmek değil, tek bir mevzuat yazımında toplamaktır. Taslakta görüldüğü üzere mevzuat dil olarak sadeleştirilmeye çalışılmaktadır. Halihazırda her iki mevzuatta da yer alan ortak hususlar birleştirilerek tekleştirilmeye çalışılmıştır. Değilse, maliye kamuoyunun yaygın anlayışının tersine iki vergi türü birleştirilmemektedir.

Diğer taraftan bu çalışma, mevzuatın birleştirilmiş haliyle doğrudan vergilerin ağırlığının artırılması iddiasını da taşımamaktadır.

Gelir ve kurumlar vergilerinin birleştirilmesi ve tek bir vergi sistemi oluşturulması, teorik alt yapısının ne olduğu ve birleştirilmesinden ne anlaşılması gerektiği başka bir yazı konusunu oluşturacaktır.

Görüldüğü üzere hükümet programında yeni bir şey yoktur.  Yalnızca var olan çalışmalara  devam edileceği anlaşılmaktadır.