Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Selçuk Yücel Kimdir?

1967 Ankara Doğumluyum.İlk Orta ve Lise Eğitimimi Ankara da tamamladım. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünün ardından, aynı Üniversite "Türkiye de Planlı Dönemde Kamu Sermaye Birikine Katkısı" tezi ile master eğitimimi bitirdim.

Bir süre T.C Sayıştay Denetçi Yrd. görevinin ardından, T.C Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı görevinde bulundum. Hesap Uzmanlığı görevinde mevzuat alanında iki kitap yazarlığım ve çok sayıda değişik konularda yayınlanmış,etüd, makale ve yazılarım bulunmaktadır. 2002 yılında Kuruldan ayrılarak özel bir holdingde Mali İşler Koordinatörlüğü görevinde bulundum.Halen 2006 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik, Sorumlu Ortak Baş Denetçi ve Danışmanlık görevlerini sürdürmekteyim.

Yayınlanmış Kitablarım;

-Gelir ve kurumlar Vergisi Uygulamasında GİDERLER, (1996 1.Baskı Ortak yayın, Baskısı Tükenmiştir.)

--Gelir ve kurumlar Vergisi Uygulamasında GİDERLER, (1997 2.Baskı Ortak yayın, Baskısı Tükenmiştir.)

-DAR MÜKELLEF KURUMLAR Türkiye de Yabancı Sermayeli Kurumların Çifte Vergi Önleme Anlaşmalarıyla Vergilendirlmesi Mali Mevzuatı

( 1999 Ortak yayın, Selçuk YÜCEL, Hayrettin TURAN)

-KONAKLAMA VERGİSİ  Teori ve Mevzuatı, Selçuk YÜCEL, 2023 Adalet Yayınevi

Kanalımdan

Hobi Çalışmalarımdan

Maraş Maraş

Güncel Yazılarım

VERGİ AHLAKI

Devamını Oku

FELSEFE ÖDEVLERİ IV: J.J.ROUSSEAU “Toplum Sözleşmesi” Üzerine Notlar

J.J.Rousseau “Toplum Sözleşmesi” Üzerine Notlar İçinde yaşadığımız çağda , modern toplumların siyasal biçimlendirilmesinin tarihi hemen hemen J.J.Rousseau ile başlar diyebiliriz. Düşünürün özellikle...

FELSEFE ÖDEVLERİ III AUGUSTE COMTE : Düzen ve İlerleme

      AUGUSTE COMTE : Düzen ve İlerleme Sosyolojinin ilk kurucusu, isim babası Auguste Comte nin temel mottosu “Düzen” ve “İlerlemedir.” Mottonun genel mantığına geçmeden önce düşüncenin, bilincin...

Vergi Reformu mu, Düzenlemesi mi

Vergi Reformu mu , Düzenlemesi mi.   Son günlerde Vergi Reformu üzerine gündem oluşmuş gözüküyor. Konu bir hayli tartışılı yazılır bir hal aldı.  Başlığımızda reform ve düzenleme terimlerine yer ve...

Vergi Yazıları

VERGİDE BİLDİRİMLER

VERGİDE BİLDİRİMLER   Giriş Vergi sisteminde mükelleflerin yükümlülükleri, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenli bir şekilde tanımlanmıştır. Bu kapsamda, mükellefler, işe başlama, iş veya ikame...

Devamını Oku

VERGİ BİLİNCİ

  VERGİ BİLİNCİ Giriş Vergi kavramı, insanlık tarihine paralel bir geçmişe sahiptir. İlk dönemlerde kabile liderlerine yönelik gönüllü katkılar şeklindeki vergiler, modern devlet yapılarının...

Devamını Oku

VERGİNİN YANSIMASI

VERGİNİN YANSIMASI Özet Vergi yansıması, vergi politikalarının ekonomik aktörler ve genel ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyen karmaşık bir konudur. Mikro düzeyde, verginin türü, piyasa yapısı, m...

Devamını Oku

VERGİLEMEDE GENELLİK İLKESİ

VERGİLEMEDE GENELLİK İLKESİ Giriş Vergilemede genellik ilkesi, toplumun her kesiminin adil bir şekilde vergi yükünü paylaşmasını sağlamakta ve ekonomik eşitliği teşvik etmektedir. Bu ilkenin, vergi...

Devamını Oku

VERGİDE EŞİTLİK İLKESİ

  VERGİDE EŞİTLİK İLKESİ   Giriş Vergilemede eşitlik ilkesi, adaletli bir toplumun temelini oluşturan ve vergi hukukunun merkezinde yer alan bir kavramdır. Bu ilke, bireylerin ve kurumların,...

Devamını Oku

VERGİLEMEDE KANUNİLİK İLKESİ

    VERGİLEMEDE KANUNİLİK İLKESİ Giriş Vergileme sürecinde uygulanan temel ilkelerden biri olan “Vergilemede Kanunilik İlkesi”, modern hukuk devletlerinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu i...

Devamını Oku

VERGİLEMEDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

  VERGİLEMEDE ÖLÇÜLÜLÜK Giriş Vergileme sürecinde ölçülülük ilkesi, demokratik toplumlarda insan haklarının korunmasının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Bu ilke, bireylerin haklarının...

Devamını Oku

ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ

    ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ   Giriş ; Anayasal Vergilendirme İlkeleri Nedir? Anayasal vergilendirme ilkeleri, vergilemeye dair anayasada yeralan ilkeleridir. Anayasal vergilendirme ilkele...

Devamını Oku

VERGİLEMEDE “SAHTE VE MUHTEVİYATI İTiBARİYLE YANILTICI BELGE KAVRAMI VE SONUÇLARI ”

VERGİLEMEDE “SAHTE VE MUHTEVİYATI İLE YANILTICI BELGE KAVRAMI VE SONUÇLARI ”   GİRİŞ Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler, vergi sisteminin temel direklerinden biri olan doğruluk...

Devamını Oku

VERGİDE ZAMANAŞIMI

VERGİDE ZAMANAŞIMI   GİRİŞ Zamanaşımı, hukukun çeşitli alanlarında farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Özel hukukta, belirli bir süre sonunda bazı hakların ya kazanılmasına ya da kaybedil...

Devamını Oku