Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Vergi Yazıları

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

VERGİYİ DOĞURAN OLAY 1. GİRİŞ Vergiyi doğuran olay, Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde ifade edildiği gibi, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları etkinliğin gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda vergi alacağı doğar ve vergi mükellefi için vergi borcu oluşur. Yani, vergiyi doğuran olay gerçekleştiği an, id...

VERGİ TEBLİĞİ

VERGİNİN TEBLİĞİ  GİRİŞ Bir ülkenin vergi kapasitesinin tam anlamıyla kullanılması için pek çok engel bulunmaktadır. Ancak, en önemli engellerden biri devletin kontrolü dışında gerçekleşen faaliyetlerin yaygınlığıdır. Bu durum, vergi tahsilatında ciddi bir kayba neden olmaktadır. Elektronik devlet uygulamalarının yaygınlaşması, kayıt dışı ekonomi...

VERGİ TAHSİLATI

VERGİNİN TAHSİLİ GİRİŞ Vergi tahsili, devletin vergi kanunlarına uygun olarak mükelleflerden vergi borçlarını tahsil ettiği bir işlemdir. Vergi tahsili, bir devletin en önemli gelir kaynaklarından biridir ve kamu hizmetlerinin finansmanında kritik bir rol oynar. Vergi borçlarının tahsili, vergi idaresi tarafından yürütülen bir süreçtir ve vergi i...

VERGİ TAHAKKUKU

VERGİNİN TAHAKKUKU I.GİRİŞ Vergi tahakkuku, vergi idaresinin vergi mükellefine vergi borcunu tespit ettiği ve bildirdiği bir işlemdir. Vergi mükellefi, vergi idaresinin tespit ettiği vergi borcunu ödemekle yükümlüdür. Vergi borcu ödenmezse, vergi idaresi tarafından vergi cezaları gibi yaptırımlar uygulanabilir. Vergi cezaları, vergi mükellefinin...

VERGİ TARHI

VERGİ HUKUKUNDA VERGİ TARHI Giriş Türkiye’de beyana dayalı bir vergi sistemi kullanılmaktadır. Bu bağlamda vergi hesaplamakta, vergi mükellefinin beyanı dikkate alınmaktadır. Ne var ki Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenen çeşitli nedenlerin var olması durumunda farklı tarh sistemine başvurulabilmektedir. Bununla verginin hesaplanmasındaki ek...

Kent ve imar rantları vergilendiriliyor mu?

Kent ve imar rantlarının vergilendirilmesi tekrar gündemde. Farklı bir şekilde de olsa yerel yönetimler tasarısın da buna ilişkin düzenleme meclis gündemine geldi. Vergi kanunları içerisinde düzenlemek yerine, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. Buna ilişkin eleştirimiz bir yana ima...

Gelir ve Kurumlar Vergisi Birleştiriliyor mu?

Ülke gündemi yeni bir hükümet ve genel seçim hazırlıklarına girmişken vergi düzenlemeleri de nereden çıktı? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Genel seçimlere giden bir iktidar vergi düzenlemeleri yapabilir mi? Bu sorular bir yana , konu 62. Hükümet'in geçen TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen programında benimsenmiştir. Hükümet programında vergi mevzu...

Kentsel Rantlar Vergileniyor mu?

Gündemimize kentsel rantlardan özellikle gayrimenkul rantlarının vergilendirileceği söylentileri düşmeye başladı. Daha önceki yıllarda da gündeme getirilen gayrimenkul kıymet artış vergisi  bu sefer de Orta Vadeli Programın revize edilmesi programına girdi. Hatırlanacağı üzere daha önce de yeni Gelir Vergisi tasarı içerisine giren vergilendirme, ek...